תקנון שימוש באתר Weesh

ברוכים הבאים לאתר Weesh. השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קראו תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן עצם השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בו.

1. כללי

1.1. האתר משמש כלפטפורמה וירטואלית למתן שירותים, למשתמשים המעוניינים בבנייה פשוטה ומהירה של אתרים עסקיים. השירותים באתר ניתנים על ידי וויש והאתר הוא בבעלותה המלאה. לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לחברה בדואר האלקטרוני שכתובתו info@weesh.co.il.

1.2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.

1.3. החברה רשאית להשעות, לחסום, או להפסיק לאלתר גישת משתמש לאתר באם יפר הוראה מהוראות תקנון זה, וכן רשאית היא לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

1.4. רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

2. קבלת שירותים באמצעות האתר

2.2. הכניסה לקבלת השירותים באתר מתבצעת באמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון הפייסבוק ו\או חשבון גוגל ו\או חשבון וויש, אשר ישמשו אותך לצורך הזדהות בכל שימוש בשירותי האתר. מומלץ לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים להשתמש בהם לרעה. האחריות על פעולות שיבוצעו באמצעות החשבון בפייסבוק הינה שלך בלבד.

2.3. הגישה לשירותים הניתנים באתר היא עצמאית ואינה תלויה בגישה לחשבון הפייסבוק. הכניסה לשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתך לקבלת מידע מחשבון הפייסבוק שלך.

2.4. חלק מן השירותים הניתנים באתר הינם בתשלום חודשי מתחדש. שירותים אלו מוגבלים למשתמשים בעלי כשרות משפטית לבצע פעולות משפטיות מחייבות. על ידי רכישת השירותים הניתנים באתר הנך מצהיר ומתחייב שגילך הינו יותר מ-18 שנים ושיש לך כשרות משפטית מלאה להשלמת פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות נוספים, או, במידה ואינך כשיר משפטית, כי יש בידך אישור של האפוטרופוס החוקי שלך לעשות כן.

2.5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

2.6. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד לשם בניית אתרים מסחריים אישיים ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי אחר.

2.7. אין לעשות שימוש בפרטים כוזבים, או בפרטים של אדם אחר, כגון כתובת, פרטי חשבון בנק, דואר אלקטרוני וכיו"ב, בעת שימוש באתר ו/או תהליך הרישום לשירותי האתר.

2.8. האתר שהלקוח בונה, תוך שימוש בפלטפורמה, נבנה באופן מיידי.

3. המידע באתר

3.1. ידוע לך כי התכנים הנמסרים על ידך לפרסום באמצעות האתר והשירותים שהוא מעניק חשופים לכל המשתמשים ברשת האינטרנט הגולשים באתר/ים שנבנו בעבורך. הינך מתחייב ומצהיר כי לא תפרסם באמצעות האתר תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, ו/או תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

3.2. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על משתמשים אחרים וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.3. החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא למחלוקת בינך לבין משתמשים הגולשים באתרים שנבנו עבורך באמצעות אתר זה ולא תתערב בה.

4. רכישת שירותים בתשלום

4.1. רכישת שירותים באתר ניתנת לביצוע באמצעות מתן פרטי כרטיס אשראי. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש אלא לשם מתן השירותים במסגרת האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר.

4.2. לאחר מתן פרטי תשלום על ידי המשתמש תתבצע בדיקה מול חברת אשראי. מתן השירותים באתר מותנה בביצוע סליקה על ידי חברת האשראי.
לאחר שהעסקה תאושר, הלקוח יקבל אישור תשלום וחשבונית מס לדוא"ל.

4.3. כל המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין.

4.4. החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים בתשלום באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחול החיוב על פי המחירים המעודכנים.

4.5. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך בהודעה מוקדמת.

4.6. ניתן להפסיק להשתמש בשירותים הניתנים באתר בתשלום לפני תום תקופת ההתקשרות, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד החברה. כל העסקאות הינן סופיות ובתשלום מראש.

4.7. תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, אינם חלים על מי שאינו "צרכן" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן. בהתאם, יודגש כי השירותים בתשלום הניתנים באתר מסופקים עבור לקוחות עסקיים כאשר לקוחות פרטיים יכולים ליהנות מחבילת חינם. על כן לקוח הרוכש שירות בתשלום במסגרת האתר מצהיר בזאת כי הינו לקוח עסקי.

4.8. במסגרת ההטבות החברה מספקת קוד קופון ל-Adwords ללקוחות שרכשו חבילת פרימיום. קוד זה חל רק לבעלי קמפיין פעיל, לאחר שרכשו ב-100 ש"ח ב-Adwords. החברה רשאית להפסיק את הטבה זו בכל עת.

4.9 ההתקשרות במסגרת השירותים הניתנים בתשלום הינה מנוי ותשלום בתשלום חודשי מתחדש אוטומטית.

5. רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

5.1. במסגרת השירותים הכלולים באתר באפשרותך לרשום שם מתחם אישי. שם המתחם שבחרת לרשום או לחדש את רישומו כפוף לביצוע על ידי מנהל המרשם הרלוונטי אשר רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל פי המדיניות המפורסמת על ידו.

5.2. ידוע לך כי לחברה אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתה להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל. החברה לא תהא אחראית, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה, בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם.

5.3. פעולות נוספות בשם מתחם לאחר שהושלמה פעולת רישומו על שמך, עשויות לגרור עלויות נוספות.

6. רכישה וניהול תיבות דואר (E-mail)

6.1. במסגרת השירותים הכלולים באתר באפשרותך לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלך.

6.2. החברה אינה אחראית להודעות הנכנסות דרך תיבות הדואר הנרכשות במסגרת השירותים הניתנים באתר, לרבות הודעות שמכילות וירוסים, ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.

6.3. החברה אינה מגבה את תיבות הדואר ואינה אחראית לבטחון המידע בתיבות הדואר. הודעות שישארו בשרת הדואר לא יהיו באחריות החברה במקרה בו המידע יינזק בצורה כלשהי.

6.4. החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות שרת הדואר ועל נזק שעשוי להיגרם לתכנים שמועלים או שמתקבלים לשרת הדואר.

7. אחריות החברה

7.1 לעניין סעיף זה, "החברה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה, ו"האתר" משמע, לרבות מכשירי הקצה (האתרים) הנוצרים במסגרת השירותים הניתנים על ידו.

7.2. השימוש באתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.

7.3. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS) בלא כל התחייבות, ולא תקום למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין השירותים שמציע האתר, היותם מוגבלים ו/או לא מותאמים לצרכי המשתמשים או מי מהם. בנוסף לכך, החברה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש או באחריות לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בתוכן המוצג באתר זה.

7.4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, ולרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות השירות באתר זה או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות באתר זה, או נזק הנובע מהפצת וירוסי מחשב שמקורם בגורמים שלישיים.

7.5. אין להסתמך על מידע שהתקבל באמצעות אתר זה לצורך קבלת החלטות בנושאים מקצועיים כלשהם לשם כך יש להתייעץ עם גורמים מוסמכים לכך.

7.6. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

7.7. יודגש כי באם משתמש כלשהו אינו שבע רצון מחלק זה או חלק אחר של הוראות השימוש המפורטות בהסכם זה, במלואו או בחלקו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותו הינו הפסקת השימוש באתר.

8. קניין רוחני

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים גרפיים, וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

8.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

8.5. שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), לרבות כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות באתר Weesh

פרטיות ושמירה על סודיות

1. ידוע לך כי לצורך מתן השירותים באתר, החברה מקבלת ממך הרשאה לגישה לדפים הנמצאים בחשבון הפייסבוק שלך ולמידע המצוי בהם ו\או גישה לפרטים מחשבון הגוגל באם נרשמת באמצעותו. כמו כן החברה תהיה רשאית לאסוף עליך מידע ולתעד את אופן השימוש שלך בשירותים הניתנים על ידה לצורך שיפור השירות הניתן על ידה ולצרכים נוספים.

2. החברה עושה שימוש בקבצי Cookie שעשוים להיות מותקנים אצלך לצורך שיפור הגישה אל האתר ואל השירותים הניתנים במסגרתו.

3. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע מעבר למתחייב ממתן השירות על ידה במסגרת האתר, ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הנדרשים למידע לצורך מתן השירות ותפעול האתר.

4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על סודיות המידע.

5. בכדי לרכוש שירותים בתשלום באתר, עליך למלא פרטי כרטיס האשראי. מסירת הפרטים הללו לגוף הסולק נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. כל העברה של מספר כרטיס אשראי אל ומהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן בהשגחה ואחריות הגוף הסולק. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון.

6. במהלך ההרשמה לביצוע רכישה של שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות על מבצעים והנחות באתר. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ובאם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור, יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.
בעת הרשמה לאתר, המשתמש מצטרף לרשימת התפוצה של weesh ויוכל להסיר עצמו ממנה בכל עת ובאופן מיידי.